Tag Archives : honor

Antypatriotyzm


Czym jest ten patriotyzm, którego tak często się od nas wymaga? Ciocia Wiki mówi: Patriotyzm (łac. patria,-ae = ojczyzna, gr. patriates) – postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar; pełna gotowość do jej obrony, w każdej chwili. Czymże jest więc ojczyzna? I znów kochana ciocia: Ojczyzna – termin o dwojakim znaczeniu, odnoszącym się do…