Tag Archives : Rebeka

Jakub jako synonim kawała skurwysyna


Poszukajcie trochę, poczytajcie, nabierzcie ogłady ];-> Rdz 25, 27-34 Pomijając fakt, że Ezaw był idiotą (no błagam, kto oddałby swoje przywileje za gar zupy?!), to Jakub okazał się mendą. Materialistyczną, bo wszak bycie pierworodnym materialne nie było, ale wiązało się z tym błogosławieństwo, które to zapewniało bogactwo etc. Rdz 27, 1-43 Share This: